सुची
अनलाईन प्रयोगकर्ताहरु
» अनलाईन पाहुनाहरु: 15

» अनलाईन सदस्यहरु: 0

» कुल सदस्यहरु: 1
» नयाँ सदस्य: upadesh
अनियमित भिडियोहरु
नयाँ भिडियोहरु
हेरिएका भिडियोहरु
प्रवेश
प्रयोगकर्ता नाम

सुरक्षा कुंजीके तपाईले दर्ता गर्नु भऐको छैन?
दर्ता गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस

के तपाईलाई आफ्नो सुरक्षा कुंजी याद छैन्?
नयाँ सुरक्षा कुंजीको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस

Shoutbox
You must login to post a message.

07-12-2013 14:05
नमस्ते साथीहरु!

चुटकिला
प्रेशक: शीर्षक: MaKuNe and TECHNICIAN श्रेणी निर्धारण:
upadesh
MaKuNe : I cleaned my computer and it's broken !
TECHNICIAN : What did you clean it with ?
MaKuNe : Soap and water.
TECHNICIAN : You are not supposed to use water near a computer!
MaKuNe : I don't think it was the water that broke it, I think it is the washing machine...
1 2 3 4 5
श्रेणी निर्धारणमतहरु
1